CoE BBE helpt bedrijven met hun biobased ambities door met hen het HBO onderwijs te vernieuwen en praktijkgericht onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving kunnen dragen en vormgeven.

Samen werken aan de transitie naar een biobased economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten zoals bijvoorbeeld biobased economy. Het zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden op verschillende expertisegebieden waarin bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. Samen richten we ons op toekomstbestendig beroepsonderwijs en de doorvertaling naar de beroepspraktijk.

Het CoE BBE is ook erg actief binnen het Landelijk Biobased Kennisnetwerk, een uniek HBO-platform voor biobased onderwijs, onderzoek en valorisatie met actieve verbinding naar het MBO en het WO.

Voor wie?

Wij focussen ons met name op het bedrijfsleven en de studenten. De schatting is dat er in Zuidwest-Nederland (Noord-Brabant/Zeeland) tot 2020 ongeveer 2.500 arbeidsplaatsen bij zullen komen gerelateerd aan de biobased economy. Met name in de chemische technologie zal een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Daar kunnen wij wat aan doen!

Anderzijds richten we ons op de professionals uit de huidige beroepspraktijk: docenten, docent-onderzoekers, huidige werknemers in het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Door samen kennis te ontwikkelen en te verspreiden kunnen we de transitie naar een biobased economy waar maken!