Lees verder
De thermostaat aanzetten is voor bewoners in en rond Alphen aan den Rijn vanaf juni 2014 anders dan ooit. Het verwarmen van hun woningen gaat vanaf dat moment met groengas dat is gemaakt van hun eigen gft-afval. Dit is mogelijk dankzij de nieuwe vergister ‘Bio Power Alphen’ van afvalverwerkingsbedrijf Indaver.

Via huishoudelijke afvalinzameling in de provincie Zuid-Holland komt vanaf 2014 zo’n 75.000 ton gft-afval op jaarbasis bij Bio Power Alphen terecht. Na wegen, voorbewerken, verkleinen en sorteren (hout is vanwege de lange afbreektijd minder geschikt) blijft jaarlijks zo’n 65.000 ton over voor de vergister.

 

Compost, biogas en CO2

 

Wat als afval de vergister ingaat, komt er na drie weken uit als compost: een waardevolle mineraalrijke grondverbeteraar met ziekte- en insectwerende eigenschappen. Nuttig voor inwoners en bedrijven in de omgeving. Uit het aangeboden gft-afval produceert Indaver jaarlijks ruim 20.000 ton. Onder zuurstofloze omstandigheden in de vergister breken micro-organismen het organische materiaal af. Zo wordt op een natuurlijke manier biogas geproduceerd, een mengsel van CO2 en methaan en dus een vorm van duurzame energie. Indaver vangt dat gas op en zuivert het in een andere installatie tot aardgaskwaliteit, dat Indaver groengas noemt. Het is dan geschikt om in het regionale aardgasnet in te voeren en woningen mee te verwarmen of mee te koken. Naast compost en groengas levert de Bio Power Alphen ook vloeibare CO2. ‘Bij 65.000 ton gft-afval produceert de vergister zo’n 4.000 ton vloeibare CO2 op jaarbasis. Dat kent veel toepassingen, van koelmiddel in de industrie en koelwagens tot groeimiddel in de glastuinbouw. In de toekomst ook als grondstof voor duurzame chemie’, licht Joop Suurmeijer, business developer bij Indaver, toe.

 

Onderzoek en samenwerking

Om de biogasproductie per ton gft-afval te verhogen, onderzoekt Indaver of enzymen hierbij een rol kunnen spelen. ‘Welke enzymen kunnen we hierbij gebruiken? Hoe brengen we ze in de vergister in? Zijn er enzymen die het mogelijk maken om ook hout in de vergister te doen? We nodigen bedrijven uit de regio uit om mee te denken.’ Enzymen kunnen mogelijk ook van betekenis zijn in de productie van biologisch afbreekbaar kunststoffen. ‘Bij het vergisten van gft-materiaal worden in eerste instantie suikers en vetzuren gevormd. Na concentratie van vetzuren kunnen we met nieuwe enzymen grondstoffen voor biologisch afbreekbare kunststoffen maken, zogenoemde Poly Hydroxy Alkanoaten (PHA). Daar doen we samen met TU Delft, Wageningen Universiteit en TU Eindhoven onderzoek naar. Kennis en kunde van partijen binnen het programma Holland Rijnland Biobased, zoals de Universiteit Leiden of het Kenniscentrum Plantenstoffen, kunnen Indaver ook helpen dit te onderzoeken. Die grondstof zou namelijk het vierde biobased product uit de vergister kunnen worden. En bovendien héél hoogwaardig. Een gft-zak gemaakt van gft-afval is dan niet ondenkbaar. Een concreter voorbeeld van een biobased economy is er haast niet. Met de vergister sluiten we regionale kringlopen, bevorderen we samenwerking en kennisdeling en verminderen we de CO2-uitstoot.’

Vraag naar groen gas

Huishoudelijk en bedrijfsafval verwerken doet Indaver met één missie: zoveel mogelijk energie en materiaal uit het afval terugwinnen. ‘Waarom? De wereldbevolking groeit, de grondstoffen raken op. Dat maakt kringlopen sluiten en zorgvuldiger omgaan met producten en afval essentieel’, zegt Suurmeijer. ‘Natuurlijk, composteren gebeurt al jaar en dag. Het idee van gft-afval in biogas vergisten is ook niet nieuw. Toch staat de bouw van de vergister voor een bijzondere mijlpaal in de overgang naar een biobased economy. Het vraagt niet alleen om een flinke investering, maar valt of staat ook met de organisatie van de aanvoer van gft-afval, een aansluiting op het regionale gasnet en ondersteuning van gemeenten, Rijk en kennisinstellingen. In welke vorm dan ook. Bij de vergunningstrajecten voor de bouw moeten gemeenten een ei leggen over nieuwe materie. Dat kost veel tijd en daar mag best wat meer daadkracht zijn. Maar juist hun drive om te verduurzamen betekent voor ons een kans: gemeenten vinden het verduurzamen van de afvalverwerking belangrijk. Daarmee creëren ze een groeiende vraag naar groen gas. Dat heeft ons doen besluiten om 17 miljoen euro te investeren. Afgelopen juli ging de eerste paal de grond in.’ Andere partijen zoals Holland Rijnland, de branchevereniging voor de verwerking van organische reststoffen en de vereniging van afvalverwerkers moedigen Indaver aan. En het ministerie van Economische Zaken geeft subsidie. Biogas produceren resulteert namelijk in minder CO2-emissies en verduurzaming van de samenleving.

Holland Rijnland en de biobased economy

Een biobased economy (BBE) is een duurzame economie die draait op biomassa (uit bijvoorbeeld planten en algen) in plaats van fossiele grondstoffen. Het doel is zo efficiënt mogelijk gebruikmaken van gewassen en biomassa voor maatschappelijke toepassingen zoals medicijnen, elektriciteit en materialen. Zo’n groene economie zorgt voor economische versterking van regio Holland Rijnland en een duurzamere leefomgeving. Juist deze regio heeft alles in huis om een BBE tot succes te maken: kennis- en onderzoekscentra, greenports en een sterke logistieke en chemische sector. Daar plukt ondernemend Holland Rijnland de vruchten van. Daar waar nodig en mogelijk faciliteert Holland Rijnland door partijen samen te brengen of gezamenlijk te zoeken naar financieringsmogelijkheden.

Bron: Holland Rijnland.