Groene Chemie

Your industry, our expertise

Plant One Rotterdam

Plant One Rotterdam realiseert en exploiteert een locatie waar bedrijven en onderzoeksinstellingen hun innovatieve ideeën over duurzame technologie van lab tot commerciële schaal kunnen testen en optimaliseren  met alle daarmee samenhangende activiteiten.

Plant One Rotterdam is een belangrijke testfaciliteit voor innovaties in procestechnologie in de regio Rijnmond. Het bedrijf onderscheidt zich van andere initiatieven door de grootschalige aanpak en het brede pakket aan dienstverlening.

Fer Klinckhamers, CCO van Plant One: “We beschikken niet alleen over ruimtes voor proefopstellingen met alle denkbare utilities, maar bieden ook menskracht en expertise op het gebied van engineering, bouw van installaties, bediening en onderhoud. Onze hooggekwalificeerde operators werken in continu-dienst als de experimenten dat vragen.” Plant One Rotterdam beschikt over maar liefst 12.000 m2 werkoppervlak voorzien van laad en losperrons, 1.200 m2 aan laboratoriumfaciliteiten en daarnaast nog eens 10.000 m2 buitenterrein. Naast de ruimtes die beschikbaar zijn voor proefopstellingen, is er ook kantoorruimte te huur. Verder is er een moderne congreszaal en een aantal vergaderruimtes met demonstratiemogelijkheden.

Plant One Rotterdam ondersteunt  ook bij opslag en handling van chemicaliën. Tevens zijn zij een erkend SPB geaccrediteerd leerbedrijf voor A, B en C  Proces Operators waardoor leerlingen die een BOL-traject (Beroeps Opleidende Leerweg) volgen, een half jaar tot een jaar stage kunnen lopen op locatie.

Een ander belangrijke pré van de faciliteit is, dat de vergunning al is geregeld. Plant One Rotterdam beschikt namelijk over een overkoepelende milieuvergunning die valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Fer Klinckhamers: “De kracht van onze vergunning is dat zij een breed scala aan activiteiten mogelijk maakt zoals die voorkomen binnen de (petro-)chemie  en dus passend bij de omgeving waar wij gevestigd zijn.” Onder deze vergunning kunnen de klanten van Plant One Rotterdam hun proefopstellingen bouwen en testen. Voor het verkrijgen van toestemming hoeft slechts een toetsing plaats te vinden door de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Mits het project binnen de kaders van de vergunning past, zal dit proces niet meer dan enkele weken duren.