Lees verder
Het idee voor een Centre for Open Chemical Innovation (COCI) bestaat nog maar vijf jaar. Het concept komt uit de koker van de Regiegroep Chemie en moet (door)startende ondernemingen faciliteiten bieden waar zij hun innovatieve ideeën kunnen toetsen en uitwerken. Door de nodige infrastructuur, diensten, R&D en advisering te bieden, zorgt zo’n COCI ervoor dat innovatieve ondernemers kunnen aanhaken bij bestaande chemische bedrijvigheid en zo de volgende stappen kunnen zetten richting productie.

Innovatieve slagkracht als internationaal concurrentiewapen. Dat was het doel van het door Balkenende II geïnitieerde Innovatieplatform. Een van de zes be-noemde sleutelgebieden was – en is nog steeds – chemie. Om de concurrentiepositie van de Nederlandse chemie te vergroten en nieuwe bedrijvigheid te creëren, werd in 2005 de Regiegroep Chemie opgericht met als voorzitter Rein Willems (Shell Nederland, VNCI, VNO-NCW).

Onder het motto ‘chemie maakt de toekomst’ sturen kopstukken van kennisinstellingen en bedrijfsleven aan op een substantiële bijdrage van de chemiesector aan economische groei en verduurzaming. Enkele ambities zijn: een verdubbeling van de bijdrage aan het Bruto Binnenlands Product (van € 12 miljard in 2007 naar € 24 miljard in 2017), halvering van de CO2-uitstoot (in 2032) en vergroting van de technologische competenties, met name op het vlak van industriële biotechnologie, katalyse, materialen en procestechnologie.

De COCI’s spelen een belangrijke rol in het realiseren van de bovengenoemde ambities. Momenteel zijn er in Nederland drie COCI’s: op Chemelot in Geleen, Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en Plant One in Rotterdam. Er loopt nu een aanvraag bij de Regiegroep Chemie voor een vierde COCI, een samenwerkingsverband tussen partijen in Emmen (Stenden Hogeschool, Emmtech Services, API Institute) en Zwolle (Windesheim). Door de gecombineerde inzet van faciliteiten op het Polymer Science Park in Zwolle en het Emmtec Industry & Business Park van NUON in Emmen wil men in deze COCI de focus vooral richten op innovaties in groene kunststoffen, garens en composieten.