Lees verder
In Nederland worden kwalitatief zeer goede wegen aangelegd. De binder die hiervoor wordt toegepast vindt zijn oorsprong in bitumen, een residu van de aardolie raffinage. De verwachting is dat in de toekomst minder bitumen zal worden geproduceerd en dat de beschikbaarheid en kwaliteit zullen gaan afnemen. Daarom is de infrawereld op zoek naar een goed alternatief die in grote volumes beschikbaar is, fungeert als een goede asfaltbinder en een beter milieuprofiel heeft. De meest geschikte kandidaat is lignine, die als reststroom vrijkomt bij de productie van pulp en cellulose ethanol. Lignine neemt koolstofdioxide op uit de atmosfeer en legt dit voor lange tijd vast in de weg.   
Richard Gosselink

De kick-off
Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met lignine gebaseerde asfaltbinders en de eerste proefweg op een industriepark in Zeeland ligt er na 5 jaar nog steeds uitstekend bij. Het CHAPLIN TKI BBEG project, dat wordt gecoördineerd door Wageningen Food & Biobased Research, bouwt verder aan de kennis opbouw voor grootschalige toepassing van lignine als asfalt binder in de infrasector. Het project is formeel gestart met een kick-off meeting op 24 februari 2020 met de 10 deelnemende bedrijven en kennisinstellingen. De plannen voor het verder uitrollen van lignine gebaseerde asfaltbinders voor wegen zijn toen  besproken.

Nieuwe ontwikkelingen
Een nieuw element aan dit project is de studie naar de geschiktheid van lignine stromen, die vrijkomen bij verschillende soorten processen bij Nederlandse bedrijven. Zoals bij Avantium (zuur proces), Stichting Circular Biobased Delta in samen werking met Praj (Stoom explosie proces) en Vertoro (solvolyse proces). Andere partners in het project gaan deze stromen karakteriseren (WFBR) en beproeven in de asfalt toepassing (AKC/TNO). Bij gebleken geschiktheid zullen deze lignines en de commercieel verkrijgbare lignine verder worden getest op geschiktheid voor asfalt, duurzaamheids criteria en economische aspecten/kostenefficiency. Ook worden geselecteerde lignines gefunctionaliseerd door WFBR om extra functionaliteit toe te voegen aan de lignine als asfaltbinder. In CHAPLIN TKI BBEG zullen diverse proefvakken worden aangelegd met nieuwe en verbeterde lignine stromen en zal veel meer kennis worden opgebouwd op het gebied van LCA, TEA, recyclings mogelijkheden, Arbo en over de gebruiksfase.

Meer informatie over dit project is te vinden:
https://projecten.topsectorenergie.nl/projecten/collaboration-in-asphalt-applications-with-lignin-in-the-netherlands-00033501
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/food-biobased-research/Show-fbr/Bio-asfalt-op-basis-van-lignine-krijgt-flinke-zet-in-de-rug.htm

De partners
Wageningen Food & Biobased Research coördineert het TKI BBEG-project CHAPLIN, TKI TBBE119007, en werkt daarin samen met Stichting Circular Biobased Delta, University Utrecht, Asfalt Kennis Centrum (AKC), TNO, H4A, NTP, Dura Vermeer, Latexfalt, Vertoro en Avantium Chemicals BV. De looptijd is t/m eind 2021. RVO wordt hierbij hartelijk bedankt voor het verstrekken van de benodigde overheidssubsidie. Verder is Wageningen Food & Biobased Research samen met CHAPLIN partners nieuwe projecten aan het opzetten in Nationaal en EU verband op de verdere ontwikkeling van asfalt binders om te komen tot een volwaardig alternatief voor bitumen.