Lees verder

Datum: donderdag 13 juni Starttijd: 10.00 uur
Duur: 1 uur

De ontwikkeling van een biobased economie staat hoog op de agenda van de overheid en het bedrijfsleven, zowel in Nederland als Vlaanderen. Duurzaam gebruik van grondstoffen biedt kansen op zowel economisch als maatschappelijk vlak. Welke rol heeft de land- en tuinbouwsector hierin als leverancier van biomassa, dé bouwstenen van een biobased economie?

Deze vraag staat centraal in de webinar: ‘de boer aan de basis van de biobased economie’

Leer meer over de positie van de boer in de overgang naar een biobased eonomy in Nederland en Vlaanderen, de kansen en uitdagingen en deel je eigen visie.

Potentie aangetoond

De samenwerking tussen overheid, onderzoek en bedrijven heeft de grote potentie van biomassa voor de productie van biobased energie en producten op vele vlakken aangetoond. Er is optimisme over de ontwikkeling van een biobased economy, maar zo ver zijn we nog lang niet.

De boer belangrijke producent en leverancier van biomassa

Naast (rest)stromen uit de bosbouw, voedingsmiddelenindustrie of andere industriële sectoren wordt er veel biomassa geproduceerd in de land- en tuinbouw. De boer als producent en leverancier van biomassa heeft daarmee een belangrijk rol in de overgang naar een biobased economy. Door uitdagingen in wet- en regelgeving, samenwerkingsverbanden en een goed verdienmodel komt de positie van de boer momenteel moeilijk tot zijn recht.

Opzet webinar en sprekers

In deze webinar nemen een aantal sprekers je mee in de huidige ontwikkeling van de biobased economie in Nederland en Vlaanderen en de positie van de boer daarin:

Han van Osch, programma manager Centre of Expertise Biobased Economy

Sofie Dobbelaere, managing director van Flanders Bio Based Valley

Roel Clement, projectleider bio-economie ZLTO

Caroline Vanderheyden, adviseur Milieubeleid Boerenbond

Jana Roels, consulent bio-economie Innovatiesteunpunt
Na korte presentaties reageren de sprekers op stellingen in een discussieforum:

Kan de biobased economy op gang komen zonder betrokkenheid van de boer?

Hoe kan de boer de transitie naar een biobased economie versnellen?

Hoe benutten we de aangetoonde potentie en zorgen we voor opschaling?

Wie moet de eerste stap zetten in de keten?

Welke goede voorbeelden van samenwerkingen tussen boeren en industrie voor biobased productie zijn er al in Nederland en Vlaanderen?

Zijn er knelpunten die we eerst moeten oplossen ?

Tijdens het discussieforum is er mogelijkheid voor vragen en het delen van jouw visie. Graag brengen we inzichten bij elkaar om een stap verder te zetten naar een biobased economy!