Lees verder

Beste genodigde,

In april heeft u een save the date gehad voor de werkconferentie ‘Zeeuwen kopen met impact’ voor 1 oktober 2020. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u vol enthousiasme mededelen dat de start van de werkconferentie alsnog plaats gaat vinden via een webinar op donderdag 1 oktober van 13.30 tot 14:30 uur. U kunt inloggen vanaf 13:15 uur. Het webinar wordt uitgezonden vanaf de Abdijstudio onder leiding van Peter Joosse.

Programma webinar
Tijdens het webinar blikken we terug op de bereikte resultaten van het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2017-2020. Diverse sprekers worden geïnterviewd waarbij niet alleen wordt teruggeblikt, maar ook vooruit wordt gekeken met gedeputeerde Harry van der Maas naar toekomstige MVI ontwikkelingen. De vraag die centraal staat is hoe we samen met u kunnen toewerken naar een duurzamer Zeeuws inkoopbeleid.

U kunt live meekijken en vragen stellen tijdens het webinar. Daarnaast krijgt u een uitleg over de rond-de-tafel sessies. De rond-de-tafel sessies zullen vanwege COVID-19 en de RIVM-maatregelen op andere data digitaal plaatsvinden. Hiervoor volgt een aparte uitnodiging met de betreffende data.

Aanmelden
Via deze link kunt u zich alvast aanmelden voor het webinar.

Vragen?
Indien u op 1 oktober niet in de gelegenheid bent het webinar live te volgen, kunt u het webinar op een later moment terugkijken via bovenstaande link.

Heeft u vragen over de inhoud van de werkconferentie of over uw deelname aan de rond-de-tafel sessie? Stuur dan een e-mail naar kopenmetimpact@zeeland.nl of bel naar +31 6 54653704.

Hartelijke groet namens de organisatie,

Martin Scherpenisse & Mariska van Dalen
Provincie Zeeland en MVI Platform