Lees verder
Graag nodigen wij u middels dit bericht uit om deel te nemen aan het online symposium Van Voedselarm tot Vezelrijk dat zal plaatsvinden in de ochtend van dinsdag 14 september 2021. Tijdens dit symposium worden de tussentijdse resultaten van het project Fiber2Fiber gepresenteerd.

Achtergrond

Als het gaat om milieuverontreiniging wordt van oudsher terecht de natuur als slachtoffer gezien. Het staat natuurlijk als een paal boven water dat de schadelijke stoffen die wij als mensen op grote schaal in onze leefomgeving lozen grote schade aan de natuur aanrichten. De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat bij het aanpakken van verontreinigings-vraagstukken diezelfde natuur ook een handje kan helpen. Met name veel micro-organismen blijken vaak een verassend vermogen te hebben om schadelijke stoffen af te breken. Wij kunnen daar gebruik van maken om de schadelijke stoffen die in het milieu terecht zijn gekomen curatief te saneren en schadelijke stoffen die vrijkomen bij productieprocessen preventief te saneren.

Op het symposium Van Voedselarm tot Vezelrijk zullen de partijen achter het project Fiber2Fiber aandacht besteden aan de wijze waarop met mycorrhiza en andere schimmels oplossingen kunnen worden geboden voor:

  1. De sanering van asbest in de bodem.
  2. Het afbreken van PFAS in de bodem.
  3. Nuttige toepassing van RWZI-slib als substraat.
  4. Toepassing van het gebruikte plantmateriaal (miscanthus) in o.a. de papiersector.

Het project Fiber2Fiber had als missie het omzetten van schadelijke asbestvezels in nuttige biomassavezels, met als aanvullend thema de nuttige toepassing van RWZI-slib als mogelijke bron van vezelteelt. Daarbij staat het product Brickz van Natural Soil Improvement centraal. Brickz zijn een gepatenteerde bodemverbeteraar op basis van riviersediment. Het doel van het project was de ontwikkeling van VezelBrickz, verrijkt met schimmels en miscanthus die op asbesthoudende bodem kunnen worden aangebracht en die zorgdragen voor de sanering van de asbest. Deze missie is geslaagd en daarom is het project tussentijds uitgebreid met de afbraak van PFAS op basis van hetzelfde concept.

Op het symposium zullen de resultaten van twee jaar onderzoek en productontwikkeling worden gepresenteerd door de alliantie die drie jaar lang heeft gewerkt aan de ontwikkeling van deze innovatieve aanpak. De dagvoorzitter en interviewer tijdens het symposium is Arie Hooimeijer, directeur Paper Innovator en voormalig directeur Kenniscentrum Papier en Karton.

Partners

Het project is door provincie Gelderland ondersteund vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Tijdens het symposium zullen verschillende projectpartners de resultaten van het project presenteren. De projectpartners zijn: SGI Compliance, Grondslag, Waterschap Drents Overijsselse Delta, NIOO-KNAW, Westerdijk Instituut en Natural Soil Improvement.

Praktisch

Het symposium zal digitaal en ‘semi-live’ zijn en worden gehouden via Microsoft Teams. Vanuit het mycoretum in de kas van Natural Soil Improvement zullen gesprekken worden gevoerd met de projectpartners, afgewisseld met een variëteit aan filmpjes en presentaties. Ook wordt ruimte vrijgemaakt voor vragen vanuit het (online) publiek. Het programma voor het symposium en de link om deel te nemen vindt u hieronder. Het is ook mogelijk om een gedeelte van het programma te volgen, deelnemers kunnen op ieder moment in/uitloggen.

Voor deelname is aanmelding vooraf gewenst. U kunt zich aanmelden voor het symposium door een mail te sturen naar t.bade@planet.nl.

Link Microsoft Teams

https://teams.live.com/meet/9452348196440

Tik op de koppeling of plak deze in een browser om deel te nemen. Een Microsoft Teams account is noodzakelijk om in te kunnen loggen. Mochten zich problemen voordoen met inloggen, kies dan bij het beginscherm voor de optie ‘Doorgaan in deze browser’.

 

Wij kijken uit naar een vruchtbaar symposium en hopen u digitaal te ontvangen op de 14e.

 

Met vriendelijke groeten, namens de organisatoren en projectpartners,

 

Tom Bade

Directeur Triple E/Natural Soil Improvement