Lees verder

Wat?

De circulaire economie daagt ons uit om een nieuw materialensysteem op te zetten, een lokaal verankerd, complex netwerk van gesloten materiaalkringlopen, dat zich echter ook internationaal en wereldwijd uitstrekt. Als centrale regio, in een erg open economie, zal de Vlaams-Nederlandse Delta keuzes moeten maken, op welke activiteiten van de circulaire economie in te zetten en waarin te specialiseren.

Tijdens haar jaarlijkse conferentie wil de Vlaams-Nederlandse Delta een kritisch debat houden tussen de keynote spreker, de panelleden, de moderatoren en het publiek over de uitdagingen en de potentiële oplossingsroutes naar de circulaire economie en de rol van de verschillende stakeholders in de Delta.

Hoe vinden we tijd en geld voor het opschalen en de-risken van de projecten ? Hoe gaan we de concurrentie aan met de grootschalige en volledig geoptimaliseerde fossiele industrie ? Hoe krijgen we wet- en regelgeving bij het hanteren, omzetten en transporteren van biomassa afvalstromen klaar ? Hoe zit het met het industrieel initiatief en de noodzakelijke maatschappelijke inbedding

Wie?

Alle vertegenwoordigers van besturen, kennisinstellingen, middenveldorganisaties, havens en de Vlaamse en Nederlandse bedrijven die zich samen willen beraden over deze materie en met vereende krachten de transitie naar de circulaire economie versnellen.