Toplocaties

De biobased innovaties zijn geconcentreerd op enkele toplocaties in de Biobased Delta. Iedere toplocatie heeft zijn eigen focus.


Bio Base Europe (Gent en Terneuzen) Bio Base Europe (Gent en Terneuzen)

Bio Base Europe Training Centre in Terneuzen is een innovatief educatiecentrum dat de ontwikkeling van de biobased economy stimuleert. Dat gebeurt door procesoperators via simulators op te leiden, met een expositie voor jongeren en via netwerkactiviteiten tussen bedrijven. De multifunctionele en flexibele proeffabriek (Pilot Plant) in Gent test complete bioraffinageprocessen voor bedrijven op semi-industriële schaal, van biomassa tot halffabricaat of eindproduct.

www.bbeu.org


Biotech Campus Delft Biotech Campus Delft
Delft is een belangrijke hotspot voor de ontwikkeling van de biobased economy. Op de Biotech Campus Delft werken biotechnologiebedrijven en -kennisinstituten samen om dit te bereiken. Het bevindt zich op de campus van de Delft University of Technology en het DSM Delft terrein.

http://www.biotechcampusdelft.nl/


Biopark Terneuzen Biopark Terneuzen

Biopark Terneuzen stimuleert en faciliteert de synergie tussen de bedrijven die zijn gevestigd in de Zeeuws-Vlaamse kanaalzone. Zo is het Biopark betrokken bij WarmCO 2, een samenwerkingsproject dat restwarmte en CO2 van industriële processen levert aan aanwezige glastuinbouwbedrijven. Het Biopark herbergt ook productielocaties voor brandstof en energie uit biomassa.

www.bioparkterneuzen.com


Port_of_Rotterdam-170px Port_of_Rotterdam-170px
De Rotterdamse haven is de grootste zeehaven van Europa. De haven dankt zijn leidende positie aan de uitstekende bereikbaarheid via zee, aan de intermodale verbindingen en aan de 180.000 mensen die in en voor het haven- en industriegebied werkzaam zijn. Het is de plek waar grenzeloze ambities worden waargemaakt.

https://www.portofrotterdam.com/


Bioprocess Pilot Facility (Delft) Bioprocess Pilot Facility (Delft)

In deze open proeffabriek kunnen bedrijven, kennisinstituten en consortia hun biotechnologische processen opschalen van laboratorium naar industriële productie. Met behulp van fermentatietechnieken worden veel verschillende producten omgezet, zoals ethanol, ingewikkelde biomoleculen en kleine moleculen als monomeren voor bioplastics.

www.bpf.eu


Green Chemistry Campus Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus versnelt de biobased economy op het snijvlak van agro en chemie. De campus biedt uitstekende faciliteiten en state-of-the-art bedrijfontwikkelingsprogramma's met een focus op biokunststoffen, -chemicaliën en -coatings.

www.greenchemistrycampus.com


Industrieterrein Nieuw Prinsenland (Dinteloord) Industrieterrein Nieuw Prinsenland (Dinteloord)


Op dit industrieterrein bij Dinteloord wordt de vergroening van de procesindustrie in de praktijk gebracht. Een suikerfabriek, een glastuinbouwbedrijf en diverse andere ondernemingen maken gebruik van elkaars restwarmte. Zo wordt het proceswater van de suikerfabriek gebruikt voor de verwarming van kassen.

www.nieuwprinsenland.nl


YES!Delft YES!Delft
YES!Delft is een tech incubator die ondernemers helpt om technologiebedrijven te bouwen en te laten groeien. De programma's van YES!Delft maken solide startups van veelbelovende technologische ideeën en teams.
https://www.yesdelft.nl/


Natuurvezel Applicatie Centrum Natuurvezel Applicatie Centrum
De focus van het Natuurvezel Applicatie Centrum-NAC ligt op hout (papier)- en agro(rest)vezel ten behoeve van de papier-, karton-, en composietensector. De applicaties zijn gericht op packaging, hygiëne & office papers, bouw en horticulture. Het centrum doet onder andere onderzoek naar het gebruik van natuurvezels onder andere in verpakkingen voor de levensmiddelenindustrie.


Kleurenapplicatiecentrum Kleurenapplicatiecentrum
De productie van kleurstoffen is vaak duur en milieuonvriendelijk. Om dat te veranderen bundelen 20 partijen hun kennis in het Kleuren Applicatie Centrum (KLAC) op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom.


Biopolymeerapplicatiecentrum Biopolymeerapplicatiecentrum
In het BAC hebben producenten en verwerkers van biopolymeren de krachten gebundeld om de toepassing van bioplastics te bevorderen. BAC is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers, ontwerpers en andere professionals die overwegen om bioplastics toe te passen.

http://biopolymeer.nl/


Center of Expertise Biobased Economy Center of Expertise Biobased Economy
Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten.

https://www.coebbe.nl/


Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve (Colijnsplaat) Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve (Colijnsplaat)

Agrarisch Innovatie- en Kenniscentrum Rusthoeve faciliteert agrarisch onderzoek en demonstratieprojecten. Een voorbeeld is de Biobased Innovations Garden: een internationaal proefcentrum voor de optimalisatie van de teelt en eerste bewerking van groene grondstoffen voor industriële processen. De Biobased Innovations Garden werkt samen met kennisinstituten.

www.biobasedgarden.nl
www.proefboerderij-rusthoeve.nl


Veenweiden Innovatiecentrum Veenweiden Innovatiecentrum
Het Veenweiden Innovatiecentrum probeert het samenwerken te bevorderen, innovatie te stimuleren en kennis en ervaringen te delen door mensen en kennis met elkaar te verbinden. Het VIC is een open netwerk, waar het directe contact tussen ondernemers, onderzoekers, overheden en onderwijs moet leiden tot het delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en samenwerking bij de ontwikkeling van het Westelijk Veenweidegebied.

http://www.veenweiden.nl/


Plant One (Botlek, Rotterdam) Plant One (Botlek, Rotterdam)
Plant One is een testfaciliteit voor duurzame procestechnologie. Bedrijven kunnen er veelbelovende innovaties voor procesverbetering op industriële schaal testen en demonstreren. De focus ligt op nieuwe technologieën voor minder energie- en grondstoffenverbruik en op de toepassing van groene grondstoffen. Er is een Marktplaats Energie-Efficiency gevestigd, voorMKB-bedrijven een permanent podium voor hun kennis en vindingen.

www.plant-one.nl


Port of Moerdijk Port of Moerdijk

In de haven van Moerdijk is de vergroening van de procesindustrie een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Hier vinden we een mooie combinatie van schone technologie, ontwikkeling en grootschalig gebruik van groene grondstoffen, bio-energie en biobrandstoffen. De aanwezige bedrijven wisselen CO 2, water, warmte en biomassa onderling uit.

www.havenschapmoerdijk.nl


Zeeland-seaports-170px Zeeland-seaports-170px

Het Sloegebied in Vlissingen is onderdeel van Zeeland Seaports, dat de havens van Vlissingen en Terneuzen omvat. In deze regio zijn verschillende grote energiebedrijven en logistieke en chemische bedrijven gevestigd. In het Sloegebied bij Vlissingen wordt zeewier geteeld voor toepassing in onder andere de chemische sector. Ook vindt uitwisseling plaats van restwarmte tussen bedrijven.

www.vitaalsloegebiedenkanaalzone.nl