Internationaal

Het belang van een biobased economy overschrijdt landsgrenzen. De Biobased Delta werkt daarom actief samen met buitenlandse regio's waar overheden, MKB, multinationals en kennisinstellingen vergelijkbare programma's hebben opgezet.

  • 3BI: Eind oktober 2015 heeft de Biobased Delta een Memorandum of Understanding ondertekend met een Duits, Frans en Engels cluster. Samen vormen zij een Europees Intercluster voor met name MKB-samenwerking.
  • Bio Innovation Growth mega Cluster (BIG-C): In 2014 is in BIG-C de samenwerking bekrachtigd tussen Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Het cluster richt zich op de duurzame chemische sector, innovatieve biotechnologie en verbinding tussen natuurlijke hulpbronnen uit de drie deelnemende regio's.
  • Biobased Brazil: Onderwijsinstellingen en overheden uit de Biobased Delta hebben in samenwerking met het regionale bedrijfsleven in Brazilië het Living Lab Biobased Brazil opgezet in de stad Belo Horizonte. Deelnemers aan het Lab onderzoeken de mogelijkheden van het hergebruiken van restmaterialen die achterblijven na productieprocessen.
  • Interreg Vlaanderen-Nederland: De Europese subsidieregeling INTERREG biedt de mogelijkheid om grensoverschrijdende projecten te ontwikkelen. In 2014 is de samenwerking met Vlaanderen versterkt, onder andere via Interreg Vlaanderen-Nederland.
  • Industries & Agro-Ressources (IAR): In 2014 heeft de Biobased Delta een Memorandum of Understanding ondertekend met dit Noord-Franse cluster. De partijen gaan samen projecten ontwikkelen, onder andere op het gebied van bio-aromaten. Ook vragen ze gezamenlijk subsidies aan voor Nederlandse, Franse en Europese fondsen.
  • Bioindustrial Innovation Canada (BIC): In 2014 ondertekende de Biobased Delta een Memorandum of Understanding met BIC tijdens BIO World Congress on Industrial Biotechnology in Philadelphia. Hun gemeenschappelijke ambitie is de internationale commercialisering van geavanceerde nieuwe technologieën te stimuleren.

Verder is de Biobased Delta lid van het publiek-private samenwerkingsverband Biobased Industries (BBI). De komende jaren wordt de internationale samenwerking nog verder geïntensiveerd.