Over Biobased Delta

Over Biobased Delta

In een biobased economy nemen hernieuwbare grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen, zoals olie. Dit is van groot belang om de koolstofvoetafdruk te verkleinen, wat een positieve invloed heeft op klimaatverandering.

De regio Zuidwest-Nederland is rijk aan agrofood- tuinbouw- en chemiebedrijven. Zij kunnen nieuwe markten aanboren door hun traditionele producten en werkwijzen te vernieuwen. Dat gebeurt binnen de Biobased Delta, waarin niet alleen ondernemers maar ook kennisinstellingen en overheden vertegenwoordigd zijn. Doordat zij hun krachten bundelen, wordt de groei en aantrekkingskracht van de biobased economy versterkt.

Rop Zoetemeyer, directeur Biobased Delta
‘De Biobased Delta regio Zuidwest Nederland heeft door haar ligging en infrastructuur alles in zich om een wereldwijd competitieve regio te worden in de duurzame circulaire en biobased economie. Stichting Biobased Delta ondersteunt en stimuleert deze ambitie.'

Herman de Boon, voorzitter bestuur Biobased Delta
'De transitie naar een "circulaire biobased economy" is een onomkeerbaar en langdurig proces. De samenwerking tussen het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen, NGO's, financiƫle instellingen, burgers en consumenten is daarbij een noodzakelijke voorwaarde. Dit om te versnellen op lokaal, nationaal en internationaal niveau.'

Focusgebieden

De Biobased Delta focust op groene chemie om de transitie naar de biobased economy te realiseren. De samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en de industrie (MKB en multinationals) is hierbij cruciaal. Belangrijke thema's zijn de verwaarding van suiker, grootschalige bioraffinage en bio-aromaten: 

Bio-aromaten
Redefinery: grootschalige bioraffinage
Sugar Delta: verwaarding van suiker

De Biobased Delta werkt, naast een agenda voor groene chemie, met een toepassingsgerichte, regionale agenda waarin lokale samenwerking de hoofdrol speelt. Hierbij zijn meer dan vijftig MKB'ers betrokken. Ze werken samen met kennisinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en de Kamer van Koophandel. Dit op het gebied van onder andere verpakkingen, vezels, algen, verf en coatings, infra en tuinbouw.

De betrokken partijen leggen daarnaast de link met de creatieve industrie: biobased producten zien er bij voorkeur anders uit dan 'gewone' producten. Biobased Delta speelt hierin een faciliterende en stimulerende rol. En niet alleen regionaal. Ook wordt samengewerkt met partners uit andere Nederlandse regio’s en op internationaal niveau aan de versnelling van de biobased economy. 

Businessplan

In het businessplan van de Biobased Delta (2018-2020) staat meer informatie over de kenmerken, de organisatie en de kernthema's van de Delta. Ook wordt hierin aangegeven welke concrete projecten bijdragen aan de ambitie van de Biobased Delta: de aankomende jaren wil de Delta de koploperpositie van Zuidwest-Nederland in de biobased economy verder versterken.

Jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 kunt u hier lezen. Eerdere jaarverslagen vindt u hieronder:

-      Jaarverslag 2015
-      Jaarverslag 2014
-      Jaarverslag 2013 

Stichting Biobased Delta

De Biobased Delta bestaat sinds 2012 in de huidige samenstelling. Eind 2013 kreeg het samenwerkingsverband de vorm van een stichting. De ambitie is groot, want ook in 2017 wil de Biobased Delta een topregio zijn. Een regio waarin nieuwe inzichten op het gebied van de biobased economy slim worden toegepast in de procesindustrie en agrofoodsector.

Deze ambitie is mogelijk door relevante partijen met elkaar te verbinden en door samen te werken met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland. Ook de topfaciliteiten en applicatiecentra van de Biobased Delta spelen een belangrijke rol in haar succes. Die geven de kennisinfrastructuur vorm en vormen een belangrijke schakel met de praktijk.

Bij de stichting Biobased Delta hoort een Raad van Toezicht, die in de gaten houdt of de doelen van de stichting worden gerealiseerd en die de uitvoering van het gezamenlijke biobased programma controleert. Bovendien hebben de RvT-leden ook een inspirerende rol richting het bestuur en treden ze op als ambassadeurs namens de stichting. In de Raad van Toezicht zitten bestuurders van de provincies, het bedrijfsleven en kennisinstellingen uit de betrokken regio's.