WO

WO

Bedrijven en overheden in de Biobased Delta werken intensief samen met Wageningen University & Research Center (Wageningen UR). Het doel van die samenwerking is bedrijvigheid in de regio te stimuleren die gebaseerd is op het gebruik van groene grondstoffen. De samenwerkende partijen werken onder meer samen op het gebied van teelt, oogst en verwaarding van akkerbouwgewassen en aquatische biomassa als microalgen en wieren.

Dat gebeurt onder andere binnen het Centre of Excellence for Biobased Economy (CBBE), dat onder leiding staat van Wageningen UR en waarbij ook 'groene' hbo-instellingen betrokken zijn, zoals Avans Hogeschool, HAS Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.