Processimulatie

Processimulatie

Innovaties op het gebied van biobased economy zijn geconcentreerd op enkele toplocaties in de Biobased Delta. In sommige van deze toplocaties is een belangrijke rol weggelegd voor processimulatie.

Toplocaties voor processimulatie

Bijvoorbeeld in Bio Base Europe Pilot Plant in Gent, een multifunctionele en flexibele proeffabriek die complete bioraffinageprocessen test voor bedrijven op semi-industriële schaal – van biomassa tot halffabricaat of eindproduct.

Een fase eerder kunnen bedrijven, kennisinstituten en consortia terecht in de open proeffabriek Bioprocess Pilot Facility in Delft. Daar kunnen ze hun biotechnologische processen opschalen van laboratorium naar industriële productie. Met behulp van fermentatietechnieken worden veel verschillende producten omgezet, zoals ethanol, ingewikkelde biomoleculen en kleine moleculen als monomeren voor bioplastics.

Als bedrijven hun ideeën voor procesverbetering op industriële schaal willen testen en demonstreren, kan dat bij Plant One bij de Botlek in de regio Rotterdam. Plant One is een testfaciliteit voor de duurzame procestechnologie. De focus ligt op nieuwe technologieën voor minder energie- en grondstoffenverbruik en op de toepassing van groene grondstoffen. Er is een Marktplaats Energie-Efficiency gevestigd, voor MKB-bedrijven een permanent podium voor hun kennis en vindingen.

Shared Research Center: Biorizon

Veel kunststofmaterialen, chemicaliën en coatings, zoals verf en lijm, zijn gemaakt van de chemische aromaten benzeen, tolueen, xyleen en fenol. De Biobased Delta ontwikkelt alternatieve aromaten van groene grondstoffen en onderzoekt hoe vezels uit agro-reststromen beter kunnen worden benut.

Dat gebeurt bijvoorbeeld in 'Biorizon >> The Way to Aromatics', een door TNO, VITO en de Green Chemistry Campus geïnitieerd Shared Research Center. Biorizon richt zich op technologische ontwikkelingen voor de productie van functionele biobased aromaten voor hoogwaardige materialen, chemicaliën en coatings. Het Shared Research Center speelt in op het verwachte groeiende tekort aan aromaten uit de petrochemische industrie en de breed gedragen ambitie om de chemische industrie te vergroenen. Biorizon trekt bedrijven die zich richten op biomassa, conversie, installaties en eindproducten, zowel wereldspelers als MKB'ers. Het Shared Research Centre heeft de ambitie om binnen vijf jaar uit te groeien tot een van de topcentra van de wereld.