HBO

HBO

De missie van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is bedrijven helpen met hun biobased ambities. Dit door met hen het HBO-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat ertoe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased samenleving kunnen dragen en vormgeven.

Het CoE BBE is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten zoals bijvoorbeeld biobased economy. Het zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden op verschillende expertisegebieden waarin bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren. Samen richten zij zich op toekomstbestendig beroepsonderwijs en de vertaling naar de beroepspraktijk.

De activiteiten van het CoE BBE zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het over het verkrijgen van goed opgeleide professionals, faciliteiten voor prototyping en een centraal kennispunt voor biobased onderwijs, onderzoek en facilitering. Om hierin te kunnen voorzien werkt het CoE BBE met de volgende pijlers:

Biobased onderwijs innovatie: Het CoE BBE leidt bestaande en aanstaande professionals op in de biobased economy. Bovendien verwerkt het Centre of Expertise kennis over biobased economy in de lesprogramma's van bestaande en nieuwe opleidingen. Niet alleen in de opleidingen van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, maar ook in het onderwijs binnen alle betrokken sectoren en op alle niveaus van beroepsonderwijs.

Toegepast biobased onderzoek: Het initiĆ«ren en uitvoeren van praktijkgerichte onderzoeksprojecten in het biobased vakgebied behoort tot de dagelijkse praktijk. Het CoE BBE draagt bij aan de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Het verstevigt en verdiept een relevant netwerk in het beroepenveld, in de academische wereld en het professionaliseert zijn medewerkers en studenten in onderzoek vaardigheden. Om deze ambities te realiseren, beschikt het CoE BBE over 3 lectoraten: Biobased BouwenBiobased Energy en Biobased Products. Daarnaast is er nog een onderzoeksgroep die zich focust op Biopolymeren.

Business support: Het werkveld vraagt om een bredere inzet van expertise dan alleen vanuit toegepast onderzoek en onderwijs geleverd kan worden. Valorisatie van de kennis vereist vaak een stapje meer. Binnen deze pijler maakt het CoE BBE deze stappen door bijvoorbeeld prototyping faciliteiten voor bedrijven en het bieden van incubator voorzieningen.

Meer informatie staat op de website van Centre of Expertise Biobased Economy.