Financiering

Financiering

Smart Capital Network

Investeringsfonds met aandachtsgebieden agrotechnologie, biotechnologie, chemie, cleantech, farmacie, healthcare, life sciences.

Lees meer over Smart Capital Network

VOC Capital partners

Investeringsfonds met aandachtgebieden cleantech, healthcare, life sciences.

Lees meer over VOC Capital partners

Gimv investeringsfonds

Gimv ondersteunt ondernemende en innovatieve bedrijven met een sterk groeipotentieel binnen chemie cleantech en life sciences en begeleidt hen bij hun transformatie tot marktleider.

Lees meer over investeringsfonds Gimv

Stichting PPS Mibiton (Mibiton)

Mibiton stimuleert onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap in de Life Sciences sector zoals biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie.
 

Stichting PPS Mibiton (Mibiton)

Mibiton stimuleert onderzoek, ontwikkeling en ondernemerschap in de Life Sciences sector zoals biomedische wetenschappen, chemie, voedings-, agro- en milieutechnologie.
 

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

De SDE+ regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen en stimuleert de productie van duurzame (ook wel hernieuwwbare) energie die wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen.

Lees meer over de SDE+ regeling

Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM)

De BOM is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie.  

Lees meer over BOM

Circulair en Biobased Vouchers (Impuls Zeeland)

Deze vouchers zijn bedoeld om innovatieve Zeeuwse mkb-ondernemers te stimuleren om nieuwe circulaire en of biobased producten, diensten, processen of concepten te ontwikkelen. Naast het aanjagen van innovatie is een belangrijk neveneffect het inspireren van ondernemers en hun bekend te maken met circulaire en biobased economie.

Lees meer over Circulair en Biobased Vouchers

Circulair en Biobased Vouchers (Impuls Zeeland)

Deze vouchers zijn bedoeld om innovatieve Zeeuwse mkb-ondernemers te stimuleren om nieuwe circulaire en of biobased producten, diensten, processen of concepten te ontwikkelen. Naast het aanjagen van innovatie is een belangrijk neveneffect het inspireren van ondernemers en hun bekend te maken met circulaire en biobased economie.

Lees meer over Circulair en Biobased Vouchers

CrossRoads2

CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Het heeft als doel het stimuleren van duurzame grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg). Het project richt zich op bedrijven met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere KMO/MKB-bedrijven.

Lees meer over CrossRoads2

Pagina's