Financiering

Financiering

Valorisatievermogen voor het MKB (1B2)

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen. Dit voor projecten die gericht zijn op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. Deze regeling maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Lees meer over de 1B2-subsidieregeling

Valorisatievermogen voor het MKB (1B2)

Vanaf 15 mei 2017 kunnen ondernemers uit Zuid-Nederland opnieuw subsidie aanvragen. Dit voor projecten die gericht zijn op het sneller op de markt brengen van producten, processen en diensten. Deze regeling maakt deel uit van het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid). Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Lees meer over de 1B2-subsidieregeling

SHIFT Invest

Voorheen investeerde het Dutch Greentech Fund (DGF) in ambitieuze ondernemers met baanbrekende innovaties die bijdragen aan verduurzaming. Inmiddels is het DGF uit geïnvesteerd. SHIFT Invest is het vervolgfonds.

Lees meer over SHIFT Invest

SHIFT Invest

Voorheen investeerde het Dutch Greentech Fund (DGF) in ambitieuze ondernemers met baanbrekende innovaties die bijdragen aan verduurzaming. Inmiddels is het DGF uit geïnvesteerd. SHIFT Invest is het vervolgfonds.

Lees meer over SHIFT Invest

Biobased Centre of Expertise

Het Center of Expertise (CoE) is een value center om samen met onderzoekspartners, bedrijfsleven, overheid en collega-onderwijsinstellingen, de kansen van de biobased economy te benutten.

Lees meer over het Biobased Center of Expertise

Biobased Centre of Expertise

Het Center of Expertise (CoE) is een value center om samen met onderzoekspartners, bedrijfsleven, overheid en collega-onderwijsinstellingen, de kansen van de biobased economy te benutten.

Lees meer over het Biobased Center of Expertise

Biobased Centre of Expertise

Het Center of Expertise (CoE) is een value center om samen met onderzoekspartners, bedrijfsleven, overheid en collega-onderwijsinstellingen, de kansen van de biobased economy te benutten.

Lees meer over het Biobased Center of Expertise

Nieuw Prinsenland

Bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en foodsector kunnen, vanuit een visie gericht op samenwerking, een plek krijgen in Nieuw Prinsenland. Het knooppunt voor de groene economie.

Lees meer over de (vestigings-)mogelijken in Nieuw Prinsenland

Nieuw Prinsenland

Bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en foodsector kunnen, vanuit een visie gericht op samenwerking, een plek krijgen in Nieuw Prinsenland. Het knooppunt voor de groene economie.

Lees meer over de (vestigings-)mogelijken in Nieuw Prinsenland

Green Chemistry Campus

Incubator voor biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie, op het terrein van Sabic in Bergen op Zoom. Vele faciliteiten kunnen, vanuit het gedachtegoed van open innovatie, gedeeld worden.

Lees meer over de Green Chemistry Campus

Pagina's