Clusters

Clusters

Binnen de Biobased Delta zijn de onderstaande thematische clusters gevormd. In onderstaande lijst vindt u voor elk cluster een contactpersoon.

Algen/zeewier

Carola Helmendach (Impuls)
+31 (0)6 44 14 43 55
+31 (0)118 72 49 00 (algemeen)
carolahelmendach@impulszeeland.nl

Bio-aromaten
Binnen dit cluster ligt de focus op de technologische ontwikkeling van biobased aromaten. Deze bio-aromaten worden vooral ontwikkeld voor hoogwaardige materialen, chemicaliƫn en coatings. Binnen de Biobased Delta is Biorizon actief bezig met bio-aromaten.

Joop Groen (TNO)
+31 (0)6 51 91 80 96
joop.groen@tno.nl

Biobased Infra
Binnen dit cluster is ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland een belangrijke speler. Impuls heeft, samen met verschillende bedrijven, gewerkt aan de realisatie van enkele pilotprojecten waarbij wegen zijn voorzien van bio-asfalt. In een ander proefproject is vezelbeton (beton met toevoeging van olifantsgras) ontwikkeld voor een geluidswal.

Carola Helmendach (Impuls)
+31 (0)6 44 14 43 55
+31 (0)118 72 49 00 (algemeen)
carolahelmendach@impulszeeland.nl

BioBased Innovation Garden
De Biobased Innovations Garden werkt aan bedrijfsontwikkeling om vanuit akkerbouwgewassen, biobased toepassingen te realiseren. Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland stimuleert deze transitie op verschillende manieren, onder andere door kansen te signaleren en partijen te verbinden aan mogelijke business cases.

Marlon Pijpelink (Impuls)
+31 (0)6 13956372
marlonpijpelink@impulszeeland.nl

Biocomposieten
Binnen dit cluster zijn met name mkb-bedrijven actief. Regelmatig wisselen zij ervaringen uit en worden nieuwe business kansen verkend met betrekking tot biocomposieten. De focus ligt daarbij op thermoplastische en thermoset composieten. Vooral voor de segmenten verpakking, horticultuur, bouw en infrastructuur worden showcases ontwikkeld. 

Leon Joore
+31 (0)6 515 867 76
l.joore@rewin.nl

Biopolymeren

Pieter Meuwissen
+31 (0)6 15 24 98 64
pmeuwissen@bom.nl

Decentrale bioraffinage
Bij decentrale bioraffinage wordt gewerkt aan de voorbehandeling van biomassa bij de biomassabron. Ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland ondersteunt dit proces door onder andere kansen te signaleren en partijen te verbinden aan mogelijke business cases.

Marlon Pijpelink (Impuls)
+31 (0)6 13956372
marlonpijpelink@impulszeeland.nl

Groen (ver)bouwen

Esther Stapper
+31 (0)6 44348214
Info@stapperduurzaamadvies.nl

Carola Helmendach (Impuls)
+31 (0)6 44 14 43 55
+31 (0)118 72 49 00 (algemeen)
carolahelmendach@impulszeeland.nl

Natuurlijke kleurstoffen, verf en coatings
Binnen dit cluster worden kennis en ervaringen gedeeld over de extractie en stabilisatie van natuurlijke en duurzame kleurstoffen. Ook wordt bekeken waar deze kleurstoffen toegepast kunnen worden. De focus ligt hierbij op de toepassing in textiel, papier, karton, coatings en (bio)plastics.

Leon Joore (REWIN)
+31 (0)6 515 867 76
l.joore@rewin.nl

Natuurvezels
Binnen de Biobased Delta houden vooral mkb-bedrijven zich bezig met natuurvezels. Samen verkennen zij nieuwe business kansen en wisselen ze ervaringen uit. Hierbij is aandacht voor de vraag naar natuurvezel gebaseerde producten, maar ook voor de biomassa opwerking, technieken en infrastructuur tot bruikbare grondstof. 

Leon Joore (REWIN)
+31 (0)6 515 867 76
l.joore@rewin.nl

Pyrolyse
Pyrolyse is een techniek waarbij laagwaardige reststromen (o.a. niet-recyclebare plastics, vervuilde biomassa) worden omgezet tot hoogwaardige grondstoffen als olie, kool en gas. Binnen de Biobased Delta is sinds enkele maanden de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland begonnen. Daarin produceren verschillende bedrijven, instituten en ondersteunende partners, door middel van pyrolyse, hoogwaardige grondstoffen.

Raimo van der Linden (REWIN)
+31 (0)6 30 963 695
r.vanderlinden@rewin.nl

Verpakkingen

Pieter Meuwissen
+31 (0)6 15 24 98 64
pmeuwissen@bom.n