Zeeland start proef met biobased palen

Zeeland start proef met biobased palen

Innovatieve beschoeiing. Voor oeverversteviging worden normaal gesproken traditionele houten palen gebruikt. Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen starten een proef waarbij gebruik wordt gemaakt van biobased palen om tachtig meter oeverbescherming aan te leggen. De twee meter lange palen zijn samengesteld uit bermgras. De betrokken partijen hopen hiermee een duurzame toepassing te hebben gevonden voor de grote hoeveelheden bermmaaisel die jaarlijks door het maaien van bermen langs snelwegen wordt verkregen. De biobased palen moeten zich echter eerst nog bewijzen in de praktijk.

Meer informatie: www.millvision.eu

Bron: Agro&Chemie