Gratis online cursus Biobased economy

Gratis online cursus Biobased economy

Leer meer over de Biobased Economy in de gratis online cursus

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) start op 2 oktober 2017 met een zesde reeks gratis online colleges en werkcolleges over de biobased economy. Iedereen kan gratis deelnemen aan de online cursus. De colleges zijn op HBO-niveau en deelnemers kunnen de cursus afsluiten met een certificaat. CoE BBE is een samenwerking van Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences.

Met deze online cursus krijg je de kans om laagdrempelig kennis te maken met het begrip biobased economy. Meld je aan op www.coebbe.nl en start thinking biobased!

Gedurende 8 weken komen thema's aan bod als bio-raffinage, voedingsstoffen, biopolymeren, bio-energie, de relatie met mondiale (milieu)problemen, verschillende sociaal-economische factoren die de overgang beïnvloeden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Introductiefilm: https://youtu.be/B22ILjj4ZMA

OVER DE MOOC

Deze Engelstalige MOOC is Nederlands ondertiteld en interessant voor hbo-studenten, docenten, professionals en ondernemers. De cursus bestaat uit online colleges door docenten en lectoren, oefeningen, presentaties door interessante gastsprekers en discussies die zich richten op de theorie en de praktijk van bedrijven in de Nederlandse Delta. Ook wordt met gerichte (groeps)opdrachten de collectieve denkkracht van de deelnemers gebundeld. Het behalen van een certificaat staat gelijk aan 2 European Credits/studiepunten.

BIOBASED ECONOMY

Biobased Economy gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De verwachting is dat biomassa de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaat spelen in onze economie. Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences zijn eigenaren van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE). Hier werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kennis van, onderwijs over en onderzoek naar biobased economy.