€9,36 miljoen voor Bio Base Europe Pilot Plant

€9,36 miljoen voor Bio Base Europe Pilot Plant

Europa, Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent, investeren €9,36 miljoen in de Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP). Het European Regional Development Fund (ERDF) en de BBEPP hebben hier een overeenkomst voor getekend binnen het IMPACT-project.

De investering gaat worden gebruikt voor het opzetten van een nieuwe research infrastructuur, speciaal voor gas fermentatie en Down-Stream Processing. Gas fermentatie is een een innovatieve en duurzame technologie, met enorme potentie als het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot. Het gebruikt micro-organismen om afvalgassen, bijvoorbeeld CO2 en synthesegas, om te zetten in een breed spectrum aan chemicaliën.

BBEPP gaat een unique scale-up faciliteit bouwen voor gas fermentatie, om zo een wereldwijd voorbeeld te worden. Ze willen van Vlaanderen DE testlocatie maken voor deze duurzame technologie. BBEPP biedt bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn in de biobased economie, toegang tot een state-of-the-art proeflocatie. De proeflocatie zorgt er daardoor voor dat Vlaanderen koploper blijft in de industriële biotechnologie en levert een belangrijke bijdrage aan de Europese innovatie agenda. Verwacht wordt dat de investering zal zorgen voor economische groei in Vlaanderen, maar ook daar buiten.

Voor meer informatie zie website BBEPP.

Bron: Agro&Chemie