5th Biorizon Annual Event on Bio-aromatics

5th Biorizon Annual Event on Bio-aromatics

5th Biorizon Annual Event on Bio-aromatics 
November 14 & 15 2018 - Den Bosch, The Netherlands

Come and celebrate Biorizon's 5th Anniversary and get informed on the latest progress in the field of biobased aromatics! 

On November 14 and 15 2018 Shared Research Center Biorizonwill host its 5th Biorizon Annual Event on Bio-aromatics in the beautiful city of Den Bosch, The Netherlands.

Large industry players, SME's and RTO's from all over Europe will be present to discuss the latest progress in the field of bio-aromatics and to elaborate on the opportunities to accelerate biobased business together.

On Thursday, 15 November 2018 09:00 - 18:00 Biorizon will be hosting this event at Hotel Central in Den Bosch, The Netherlands. 

The evening prior to the event (Wednesday, 14 November 2018 18:30 - 22:00), Biorizon invites you to a complementary networking dinner. Hotel room reservations have been arranged (limited availability & at your own expense).

Biorizon would like to thank Covestro, Biopen & Vanguard for sponsoring this event. 

Program

We have an impressive program this year, with presentations from small companies to large brand manufacturers showcasing the latest innovation in renewable aromatics. A panel of experts will discuss the impact of bio-aromatics on the global chemical industry - a conversation you won't want to miss! 

The program on Thursday, 15 November 2018 includes:

a keynote speech by dr. Hedda Weber, Senior Biorefinery Specialist at Sappi Europe;
in-depth information on the progress that Biorizon has made in the technology development of functionalized biobased aromatics: 3 Industry presentations by Biorizon partners;
pre-arranged bilateral matchmaking sessions to discuss opportunities to collaborate.

Furthermore, there will be a substantial amount of time to talk to companies, public stakeholders and researchers in an informal setting.

Registration

Contrary to the last four editions, we decided to celebrate our 5th anniversary with an event that is open to all companies that represent the bio-aromatics value chain (agro/feedstock, producer, consumer, brand owner). If you represent such a company, you are cordially invited to participate.  
Other stakeholders (technology/service/knowledge, government, other) can also apply for a seat at this exclusive event. 
Due to limited space we urge you to register as soon as possible. We will formally confirm participation by the end of October. 
Please register today via: https://biorizon-annual-event.b2match.io/

 

5th Biorizon Annual Event on Bio-aromatics 
14 & 15 November 2018 - Den Bosch

Vier het 5-jarig bestaan ​​van Biorizon en krijg inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van biobased aromaten!

Op 14 en 15 november 2018 organiseert Shared Research Center Biorizonhaar 5e jaarlijkse Biorizon evenement over bio-aromaten in Den Bosch.

Grote industriële spelers, MKB'ers en RTO's uit heel Europa zullen aanwezig zijn om de laatste vooruitgang op het gebied van bio-aromaten te bespreken en om samen biobased business te versnellen.

Op donderdag 15 november 2018 van 09:00 - 18:00 uur organiseert Biorizon dit evenement in Hotel Centralin Den Bosch.

De avond voorafgaand aan het evenement (woensdag 14 november 2018 van 18:30 - 22:00 uur) nodigt Biorizon u uit voor een exclusief netwerkdiner. Hotelkamerreserveringen zijn voorzien (beperkte beschikbaarheid en op eigen kosten).

Biorizon dankt Covestro, Biopen & Vanguard voor het sponsoren van dit evenement.

Programma

We hebben dit jaar een interessant programma met presentaties van zowel kleine bedrijven als grote spelers over de nieuwste innovaties op het gebied van hernieuwbare aromaten. Een panel van experts zal de impact van bio-aromaten op de wereldwijde chemische industrie bespreken - een conversatie die u niet wilt missen!

Het programma op donderdag 15 november 2018 omvat:

een keynote speech door dr. Hedda Weber, Senior Biorefinery Specialist bij Sappi Europe;
inzicht in de vooruitgang die Biorizon heeft geboekt in de technologische ontwikkeling van gefunctionaliseerde biobased aromaten: 3 industriepresentaties door Biorizon-partners;
vooraf georganiseerde bilateralematchmaking-sessiesom mogelijkheden tot samenwerking te bespreken.

Bovendien is er ruim voldoende tijd om in een informele setting van gedachten te wisselen met bedrijven, publieke stakeholders en onderzoekers.

Aanmelden

In tegenstelling tot de laatste vier edities, hebben we besloten onze 5e verjaardag te vieren met een evenement dat openstaat voor alle bedrijven die de waardeketen van bio-aromaten vertegenwoordigen (agro / grondstof, producent, consument, merkeigenaar). Als u zo'n bedrijf vertegenwoordigt, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Andere belanghebbenden (technologie / service / kennis, overheid, overig) kunnen ook een verzoek tot deelname aan dit exclusieve evenement indienen.
Vanwege het beperkte aantal plaatsen, raden wij u aan u om u zo snel mogelijk aan te melden. We zullen uw deelname uiterlijk eind oktober formeel bevestigen.

Meld u vandaag aan via: https://biorizon-annual-event.b2match.io/