"Ontwikkelen van de markt grootste uitdaging biobased economy"

Gepubliceerd: 2 mei 2017

"De échte ontwikkeling van de biobased wordt belemmerd door de gevestigde belangen in het bedrijfsleven en de industrie". Dat zei emeritus-hoogleraar Johan Sanders vrijdag in Hasselt. Hij vindt dat de overheid het voortouw moet nemen in een gezamenlijke visieontwikkeling met onderwijs en bedrijfsleven.

Het onderwijs moet daarbij zorgen voor een 'injectie' van nieuwe kennis en een nieuwe, sector-overstijgende manier van denken. Sanders sprak tijdens de startconferentie van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs, waarin veertien Vlaamse en Nederlandse partijen samenwerken om een impuls te geven aan de biobased economy in de grensregio.

Kansen in de biobased economy

De biobased economy, waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor hernieuwbare alternatieven, zorgt voor innovaties en kansen in diverse sectoren. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs richt zich daarbij op de vijf meest kansrijke sectoren in de Vlaams-Nederlandse grensregio: Land- & Tuinbouw, Non-Food; Chemie/biotechnologie; Technologie/cleantech en materialen.

Projectmanager Marco de Lange: "Bij Grenzeloos Biobased Onderwijs ligt de focus op het opleiden van geschikt personeel voor de biobased economy. Daarnaast maakt het project de kansen binnen de biobased economy zichtbaar voor het bedrijfsleven. Tot slot is Grenzeloos Biobased Onderwijs een aanleiding voor meer Vlaams Nederlandse visieontwikkeling tussen decentrale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Met de startconferentie is dit in gang gezet."

Drechtsteden als initiatiefnemer

De Drechtsteden hebben in 2015 het initiatief genomen voor dit grensoverschrijdende project. De regio positioneert zich hiermee als belangrijke partner binnen de biobased economy in de Vlaams-Nederlandse Delta.

Regiobestuurder Hans Tanis, die de startconferentie opende: "De biobased economy is een van de drie topclusters in de gezamenlijke ambitie van onze grensregio. Om die ambitie te verwezenlijken, zijn nieuwe netwerken en grensoverschrijdende samenwerking essentieel. Via Grenzeloos Biobased Onderwijs willen we inspiratie en kennis 'injecteren' in de regio, die gaat bijdragen aan nieuwe verbindingen en duurzame economische groei."

Financiering en partners

Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs wordt voor 50% (€ 1,5 mln) gefinancierd met middelen van Interreg Vlaanderen-Nederland. De andere helft van de totale investering komt van de 14 partners in het project: Gemeente Dordrecht, UHasselt, Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, SPK, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, VITO, Thomas More Kempen, Stichting Biobased Delta, HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid en het Da Vinci College.