Nieuwe uitvinding biedt mogelijkheden voor duurzame toepassing CO2

Gepubliceerd: 21 april 2017

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een nieuwe katalysator uitgevonden die koolstofdioxide (CO2) doeltreffend kan omzetten in koolstofmonoxide (CO). Deze uitvinding, waarvoor binnenkort octrooi wordt aangevraagd, maakt een duurzame toepassing mogelijk van CO2.

Als de katalysator ook op grotere schaal succesvol blijkt te zijn, dan zou CO2 hiermee op een praktische manier kunnen worden omgezet in bruikbare chemische stoffen. De onderzoekers achter de katalysator, UvA-scheikundigen Edwin Gnanakumar en Shiju Raveendran, zijn bezig om van de katalysator een commercieel succes te maken. Daarbij worden ze ondersteund door Amsterdam Innovation Exchange (IXA).

Van afvalproduct naar grondstof
De scheikunde zoekt momenteel naar praktische oplossingen voor het terugdringen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Dat doen ze door het gas niet als afvalproduct te beschouwen, maar te gebruiken als grondstof. Het gebruik van koolstofdioxide als grondstof en het omzetten ervan in bruikbare chemische stoffen of brandstoffen staat overigens bekend als lastig. Dit vanwege de moleculaire stabiliteit van de verbinding. De activering of reactivering van CO2vormt vanwege deze stabiliteit een enorme uitdaging.

Efficiënte omzetting

Gnanakumar en Raveendran zijn erin geslaagd dit activeringsprobleem op te lossen, met een katalysator die CO2 op een efficiënte manier en onder relatief gematigde omstandigheden kan omzetten in CO. De CO kan vervolgens met behulp van bestaande technologie worden omgevormd tot een aantal gangbare koolwaterstoffen. Zo ontstaat een efficiënte manier om CO2 te verwerken. 'Het was een ontdekking bij toeval", aldus Raveendran. "We waren bezig met proeven voor een ander product, maar de katalysator bleek uiterst gevoelig voor CO2, beter dan tot dusver bekend was.'

Bron: Agro&Chemie