Minder biobrandstoffen verbruikt in 2016

Gepubliceerd: 9 juni 2017

Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer is in 2016 ongeveer 20 procent gedaald ten opzichte 2015. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook het totale verbruik van biobrandstoffen is afgenomen in 2016, met tien procent. Een belangrijke oorzaak is een verandering in de wet. Belangrijke oorzaak is een verandering in de wet. Sinds 2015 is het voor brandstofleveranciers mogelijk om biobrandstoffen mee te laten tellen voor de verplichting, terwijl nog niet zeker is of deze biobrandstoffen ook daadwerkelijk op de Nederlandse markt komen. Het CBS gaat uit van de daadwerkelijke leveringen op de Nederlandse markt.

Bij het andere verbruik van biomassa zoals afvalverbrandingsinstallaties, biogas en verbruik in centrales en bij bedrijven en huishoudens bleven de veranderingen ten opzichte van 2015 beperkt tot enkele procenten.

Bekijk alle cijfers op de website van het CBS.

Bron: Agro&Chemie