28-29/6 - Save the date: Congress "Eco-innovations from biomass"

Gepubliceerd: 9 juni 2017

Locatie: Hotel Alte Werft, Ölmühlenweg 1 te Papenburg.

Dit congres bevordert de uitwisseling van kennis over de bio-economie in de non-food sector en van strategieën voor een doelmatige stoffelijke en energetische benutting van biomassa en reststoffen in de circulaire economie.

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen, moeten er grote inspanningen verricht worden in alle sectoren van de economie. Duurzame en milieuvriendelijke producten en processen op basis van biomassa en reststoffen krijgen hierin een belangrijke rol. De bio-economie in de non-food sector loopt in deze innovatieve ontwikkelingen voorop, want hier liggen grote kansen voor bedrijven uit verschillende branches met nieuwe producten en diensten, maar ook met nieuwe klantengroepen en markten.

Het congres presenteert succesvolle bottom-up concepten en actuele doorbraken uit onderzoek en praktijk rond nieuwe ontwikkelroutes, biomaterialen, bioraffinage, nutriëntenterugwinning, algenproductie en paludicultuur. Bedrijven presenteren hun eco-innovatieve productontwikkelingen.

De presentaties worden aangevuld met posterpresentaties, netwerkkansen en discussiefora. Bedrijven, kennisinstituten en onderzoeksinstellingen worden uitgenodigd posters in te dienen en als exposant deel te nemen.

Meer informatie vindt u op de website 3-n.info.